Kracht van de samenleving

Wat willen we bereiken?

We bevorderen een sterke en leefbare samenleving in een nieuwe rolverdeling. Oss, we maken het samen, voor elkaar. We zijn een gemeente die de kracht van mensen en hun netwerken centraal stelt, hun professionaliteit en expertise erkent en waardeert. We zijn een gemeente die deze krachten in de samenleving herkent, zijn gang laat gaan, viert, ondersteunt, mobiliseert, versterkt, verbindt en zo nodig afdwingt.
We zijn een gemeente die maatschappelijk effect en zelforganisatie voorop stelt. We helpen mensen actief waar deze oriëntatie of dit vermogen tekort schiet. Uitval en uitsluiting zijn onderwerpen waar we als gemeente bij betrokken blijven.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid, meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
2. Sterke wijk- en dorpsraden en sterke wijken en dorpen

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid, meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
2. Sterke wijk- en dorpsraden en sterke wijken en dorpen
Activiteitenoverzicht

Thema-informatie

Indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans stelt "Veel belangrijker dan deze formele ‘metingen’, vanuit het achterhaalde paradigma ‘meten is weten’ is de observatie wat er allemaal onder de onderzoekradar gebeurt in de ‘echte wereld’. Het gaat niet alleen om het aantal burgerinitiatieven, maar vooral om de maatschappelijke impact en doorwerking ervan.” Een initiatief zoals samen eten in Haren en Macharen kan het verschil maken tussen leven in een isolement of verbonden zijn met het dorp. Een repaircafé is meer dan het repareren van kapotte apparaten. Het helpt mensen die krap bij kas zitten en geeft een krachtig signaal af: weggooien is zonde! Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden. Het taalhuis wil met gerichte begeleiding, adviezen en cursussen die groep opsporen en vooruit helpen.
Het opknappen van een speeltuin doet meer met een buurt dan alleen het bieden van speelruimte. Het zorgt o.a. voor samenhang in een buurt, versterkt netwerken en stimuleert bewegen.

Ervaren burgers een meedenkende overheid? Een inwoner die verwacht dat de  gemeente alles oplost zal niet tevreden zijn. Een inwoner die verwacht dat de gemeente op elk initiatief ja zegt en direct subsidie beschikbaar stelt zal ook ontevreden zijn. Een bewoners mag wel verwachten dat de gemeente meedenkt en kijkt naar wat wel kan. Meedenken in plaats van tegen denken. Dit zou in het DNA van elke ambtenaar moeten zitten. De organisatie investeert op vele manieren in het opleiden van de faciliterende ambtenaar.

Kunnen we onze resultaten ook meten?  We gebruiken http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ om cijfermatig een beeld te geven. Een dashboard met veel beperkingen. We zijn op zoek naar andere manieren om de ontwikkelingen binnen het thema 'de kracht van de samenleving' in beeld te brengen.