3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Wat willen we bereiken?

Mensen vormen met elkaar gemeenschappen, in buurten, wijken en kernen, in verenigingen, in sportclubs, in scholen, in kerken en moskeeën et cetera. Hoe sterker, zelfstandiger en vitaler al deze gemeenschappen kunnen functioneren, hoe beter het is. Dan krijgen we bloeiende gemeenschappen met kunst, cultuur, verenigingsleven en sport. Inwoners nemen hier waar mogelijk zelf initiatieven voor en organiseren dit zelf. Als gemeente stimuleren en ondersteunen we dit. Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke voorwaarden om ontmoeten, sporten en cultuur mogelijk te maken. Naast de traditionele aandacht voor de jeugd willen we ook meer focus op andere groepen, zoals het sterk toenemend aantal ouderen. Actieve deelname aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt is ook goed voor de leefbaarheid in de wijken en kernen. Samen met inwoners werken we aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezond bewegen en ontmoeten. Met voorzieningen bedoelen we de gebouwen, de sportparken, maar ook de activiteiten van instellingen en verenigingen en de netwerken van mensen hiertussen. We willen hierin zien te bereiken dat inwoners makkelijker verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor de voorzieningen die ze zelf belangrijk vinden.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
2. Activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten zijn laagdrempelig en toegankelijk
3. Een duurzaam en toekomstbestendig sport-, ontmoetings - en cultuurveld
4. Meer mensen met een gezonde levensstijl

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
2. Activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten zijn laagdrempelig en toegankelijk
3. Een duurzaam en toekomstbestendig sport-, ontmoetings - en cultuurveld
4. Meer mensen met een gezonde levensstijl
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Niet van toepassing.