5. Mobiliteit en openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Inwoners, bedrijven en overige gebruikers zijn tevreden over de inrichting, het onderhoud en het functioneren van de openbare ruimte. Ze zijn betrokken bij de beleidskeuzes en de uitvoering daarvan. We werken doelmatig samen aan duurzame instandhouding en verbetering.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
2. Meer duurzame vervoersbewegingen
3. Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
4. Een doelmatige en duurzame openbare ruimte

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Meer duurzame vervoersbewegingen
3. Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
4. Een doelmatige en duurzame openbare ruimte
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We betrekken monitoring op bereikbaarheid, veiligheid en modaliteit in een tussentijdse evaluatie van het mobiliteitsplan in 2017.
  • Waar we een meer actieve en participerende rol van bewoners/bewonersgroepen verlangen is het zaak dat we als gemeente ook nadrukkelijk de mening van iedereen in de gaten houden en spanningen of verschillen duidelijk in beeld brengen en betrekken bij definitieve keuzes.
  • We kunnen communicatie en inzet van communicatiemiddelen naar inwoners beter gebruiken zodat we ze meer stimuleren tot actieve deelname voor initiatieven. Daarnaast zijn juiste verwachtingen ook een belangrijk thema.
  • Het onderhouden van contacten naar bewoners(groepen) die zich inzetten voor zelfbeheer kan beter.
  • We kunnen meer tactisch en planmatig lobbyen ten gunste van samenwerking en cofinanciering in gemeenschappelijke doelen.