6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Wat willen we bereiken?

We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten. Een duurzaam Oss voorziet in de behoefte van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een balans tussen nu en de toekomst, en een balans tussen mens (people), natuur (planet) en economie (profit). In dit programma staat de duurzaamheidspijler planet centraal. We hebben pittige ambities waarin iedereen een rol heeft. Voorlichting aan inwoners, participatie van inwoners, bedrijven en verenigingen en educatie aan onze jeugd zijn belangrijk om duurzaamheid van ons allemaal te maken en met elkaar resultaat te boeken. In onze eigen activiteiten als gemeente willen we het goede voorbeeld geven.
Binnen planet hebben we drie thema's: energie, afval en grondstoffen, en natuur en klimaat (Duurzaamheidscirkel Oss).

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Een energieneutrale gemeente in 2050, met als tussenstap 14% opgewekte duurzame energie in 2020
2. in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 96 kilo restafval per inwoner
3. onze score in de Telos-meting verbeteren
4. in 2050 zijn we hitte- en waterproof
5. We werken aan de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te behoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Een energieneutrale gemeente in 2050, met als tussenstap 14% opgewekte duurzame energie in 2020
2. in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 96 kilo restafval per inwoner
3. onze score in de Telos-meting verbeteren
4. in 2050 zijn we hitte- en waterproof
5. We werken aan de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te behoren
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Zoals eerder toegelicht is het behalen van de doelstellingen iets voor de lange termijn en gaan er meerdere jaren over heen. Komende jaren zullen we stappen blijven zetten en deelresultaten presenteren.

Daarnaast zien we soms maatschappelijke weerstand bij grotere projecten rondom energie opwekken. Projecten die van belang zijn om onze doelstellingen te realiseren, maar waar we de tijd en aandacht voor hebben om goed in gesprek te gaan met alle betrokkenen, bijvoorbeeld over participatiemogelijkheden bij energieopwekking. Of we de doelstellingen behalen is ook afhankelijk van andere partijen, onze partners dragen ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het behalen van de ambities.