7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. In Oss is het fijn wonen, met veel variatie, kwaliteit en voorzieningen. Dat willen we behouden en versterken. Sociale cohesie is daarbij belangrijk.
Het doel is een aantrekkelijke stad. Dat betekent een bruisend centrum om te winkelen, te recreëren en te wonen, maar ook bedrijvigheid voor werkgelegenheid voor de stad en de regio.
We versterken de woningmarkt volgens de speerpunten uit de woonvisie. Een belangrijk speerpunt is de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Mensen met een specifieke woonbehoefte willen we zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Een ander speerpunt is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Samenhang en maatwerk in onze ruimtelijke ordening
2. Een passend, geschikt en duurzaam (t)huis voor iedereen
3. Een krachtig stadscentrum
4. Maatwerk in de wijken en kernen
5. Nieuw evenwicht in een veranderend buitengebied

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Samenhang en maatwerk in onze ruimtelijke ordening
2. Een passend, geschikt en duurzaam (t)huis voor iedereen
3. Een krachtig stadscentrum
4. Maatwerk in de wijken en kernen
5. Nieuw evenwicht in een veranderend buitengebied
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

De ambities, die we hebben, blijven nog van kracht en zijn nog niet afgerond. We werken dus verder aan wonen, centrum en buitengebied. We voeren de omgevingswet in en werken al in de geest van de omgevingswet. We zetten steviger in op:

  • het versnellen van de verduurzamingsopgave;
  • meer focus op buurten en samenhang tussen sociaal, economie en ruimte;
  • vanuit onze rol gezondheid scherper neerzetten.