8. Economie en vrije tijd

Wat willen we bereiken?

In Oss willen we een toename van de werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven. In de regio Noordoost Noord-Brabant is Oss dé werkstad. We houden het huidige bedrijfsleven in Oss door goed accountmanagement met veel aandacht voor samenwerken en verbinden. We bieden nieuwe vestigers gevarieerde en goed ontsloten vestigingsmogelijkheden en een passende arbeidsmarkt. Ook goede mogelijkheden voor de beleving van vrije tijd dragen bij aan het vestigingsklimaat.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
2. Oss wordt herkend als dé ‘Industrial hotspot’ voor medicijnontwikkeling en productie in Nederland
3. Oss is toonaangevend in vlees en vleesvervangers
4. Osse ontwikkel- en maakbedrijven zijn vernieuwend
5. Oss scoort onder onze inwoners en bezoekers een tevredenheid van 90% over de toeristisch-recreatieve voorzieningen. De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie blijft gelijk (of stijgt waar mogelijk)  

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
2. Oss wordt herkend als dé ‘Industrial hotspot’ voor medicijnontwikkeling en productie in Nederland
3. Oss is toonaangevend in vlees en vleesvervangers
4. Osse ontwikkel- en maakbedrijven zijn vernieuwend
5. Oss scoort onder onze inwoners en bezoekers een tevredenheid van 90% over de toeristisch-recreatieve voorzieningen. De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie blijft gelijk (of stijgt waar mogelijk)  
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

De gemeentelijke activiteiten en de invloed daarvan op het beoogde resultaat verschillen per doelstelling. Waar in de logistiek en in de life sciences van het Osse bedrijfsleven sprake is van clustervorming, is dat in de agrofood nog niet het geval. Bij de logistiek en de life sciences betekent dit dat we onze inzet richten op samenwerking met het LpOss en Pivot Park en hen ondersteunen in hun activiteiten. Terwijl we bij agrofood nog veeleer zoeken naar een thema of groep ondernemers, waarna samenwerking tot stand komt omdat het voor de ondernemers toegevoegde waarde heeft.
Binnen de ‘maak’ zijn veel verschillende bedrijven actief en is er een krachtig netwerk ‘Metaalkracht’. Ook daar proberen wij te ondersteunen waar nodig en soms een thema of invalshoek te kiezen, waardoor er weer nieuwe samenwerkingen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de HAS studie die in 2017 start naar de verpakkings- en verpakkingen makende industrie. Twee sectoren die ook weer dicht aanliggen tegen Agrofood.
Vrijetijdseconomie heeft in 2016 nadrukkelijk onze aandacht gekregen, wat heeft geleid tot een gezamenlijk opgestelde visie. De inzet daarop zal zijn om de in de visie aangekondigde activiteiten de komende jaren uit te werken. Te beginnen bij de opzet van een ‘Platform Gastvrij Oss’.