9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Als bestuur en organisatie stellen we de kracht van de samenleving centraal en willen we daar optimaal gebruik van maken. Dat wil zeggen van (burger)kracht van mensen, van netwerken en van samenwerkingsmogelijkheden. Dat leidt tot een toenemende interactie met en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van de maatschappij wordt verder verstevigd.
Om de kracht van de samenleving te benutten en de rol van de overheid te veranderen zijn we op een andere manier aan het werken en organiseren. Dit vraagt transparantie in het proces van besluitvorming en een organisatie die samenwerkt, co-creatie met anderen aangaat, oplossingsgericht is en zorgt voor een goede dienstverlening.  

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Transparant, interactief en zorgvuldig besturen
2. Doorontwikkelen van de (netwerk)organisatie
3. Een professionele en efficiënte dienstverlening
4. Een betere (digitale) informatievoorziening
5. Een digitaal toegankelijke overheid met een vangnet voor niet digivaardigen

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Transparant, interactief en zorgvuldig besturen
2. Doorontwikkelen van de (netwerk)organisatie
3. Een professionele en efficiënte dienstverlening
4. Een betere (digitale) informatievoorziening
5. Een digitaal toegankelijke overheid met een vangnet voor niet digivaardigen
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Voor e-dienstverlening gaan we verder vooruit kijken naar 2020. Dit werken we richting de kadernota 2018-2021 uit.

In verband met wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen we in de kadernota/programmabegroting 2018-2021 voorstellen om de tijdelijke privacymedewerker (die start als kwartiermaker) structureel te maken.