10. Financiën en belastingen

Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle inwoners in Oss. De begroting moet sluitend zijn. De meerjarenbegroting biedt inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven over een langere periode. We gaan zorgvuldig met het gemeentelijk geld om, dus we hebben aandacht voor ‘treasury’ en de reserves moeten op orde zijn. Dat alles willen we realiseren tegen een aanvaardbaar niveau aan lasten, zowel voor bewoners als voor ondernemers.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Beheerste lastendruk  
2. Uitvoeren van stabiel financieel beleid

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Beheerste lastendruk  
2. Uitvoeren van stabiel financieel beleid
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Niet van toepassing.